Industrihallen

Indrustrihallar, datahallar, bilhallar, däcklager

Industrin har många och olika behov där produktion och logistik är nyckeln till framgång.


Dalahallar har lång erfarenhet av att leverera skräddarsydda lösningar efter kundens behov. Det kan handla om att anpassa hallkonstruktionen för stora takgenomföringar, breda portöppningar eller kompletterande rör/mediabryggor på tak. 
Exempel på byggnader vi utfört inom detta segment är datahallar, bilhallar med däcklager med hög brandsäkerhet.

Vi utför ofta denna typ av entreprenader som ”partnering” där vi sitter med från projektering till färdig produkt. 

Våra projektledare har gediget kunnande kring hur man praktiskt får ihop helheten i projektet från dom stora delarna till smådetaljer

Kontakta gärna någon av våra säljareför ett personligt möte. 
 

Intresserad?Ring oss på: 0736319076
Eller lämna ett meddelade så återkopplar vi så snart vi kan.